Členské příspěvky

Vážení sportovní přátelé

Výkonný výbor TJ Sokol se na svém zasedání usnesl ,že od roku 2016 bude vybírat od svých členů tzv. členský příspěvek „

K tomuto rozhodnutí vede několik důvodů:

Dle nového občanského zákoníku musela naše Tělovýchovná jednota změnit svůj statut, nově na zapsaný spolek / TJ Sokol Újezdec-Těšov, z.s./ a přijmout nové stanovy. Jedním z příjmů TJ , uvedených  v těchto stanovách , je  i vybírání členských příspěvků .

V souvislosti s tzv. „fotbalovou revolucí „ je nutné za každého hráče registrovaného ve FAČR  každoročně platit této střešní organizaci členský příspěvek / mládež a dospělý / . Bez jeho zaplacení nemůže hráč nastoupit , pod sankcí kontumace zápasu , k žádnému utkání organizovanému FAČR.

To samé platí i pro funkcionáře , kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do vedení jednotlivých zápasů.

/ rozhodčí , pomezní rozhodčí , trenéři , vedoucí mužstev atd. /

Dalším a nejdůležitějším důvodem je skutečnost, že vybíráním členských příspěvků , a to ve stanovené výši, jsou přímo podmíněny veškeré žádosti o čerpání dotací z :

Fotbalové asociace České republiky (FAČR) , Ministerstva školství (MŠMT) , České unie sportu(ČUS)

Pokud v těchto žádostech není uvedena výše vybraných členských příspěvků , jsou tyto žádosti automaticky vyřazeny z evidence .

Toto jsou hlavní důvody , které vedly k tomuto rozhodnutí

 

Výše členských příspěvků byla stanovena takto :

250,- kč za hráče nebo člena do 18 let

500,- kč za hráče nebo člena nad 18 let

Vybíráním poplatků jsou pověřeni : od hráčů trenéři nebo vedoucí jednotlivých mužstev

                                                                : od ostatních členů předseda TJ Sokol p. M. Soviš

 

odkaz na stanovy TJ SOKOL Újezdec-Těšov :   S T A N O V Y - 1.docx (24,5 kB)

odkaz na dotace MŠMT :                                MP sportu_P-4_2016.docx (37,1 kB)

výzva FAČR :                                                 Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy FAČR.doc (30,5 kB)