Byli jsme při tom: Rozhovor sekretář vs předseda Sokola

22.04.2013 08:03

Po začátku jarních fotbalových bojů si spolu popovídali člen Výkonného výboru TJ Josef Srník s předsedou TJ SOKOL Újezdec – Těšov Miroslavem Soviše

   

  

.: Můžeš popsat novinky, které se přes zimu v klubu udály? (investice, činnost výboru, finanční situace…)

M.S.: Po skončení podzimní fotbalové sezony by měl být v činnosti TJ relativní klid , ale nikdy tomu tak není.

Bylo potřeba připravit ples, který bychom  měli zařadit jako pravidelnou akci do našeho kalendáře. K tomu je nutno zajistit tombolu od našich přátel, příznivců a sponzorů, což vždy není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ples byl myslím velmi vydařený. Škoda jen, že účast nebyla vyšší a že se málo účastnili aktivní sportovci naší TJ, pro něž vlastně je  tato akce pořádána.

 

J.S.: S poslední větou souhlasím. Občas mám pocit, že se někteří neumějí (nebo nechtějí?) bavit.

Co Ty na to?

 

M.S.: Nevím čím to je, jestli je to důsledkem dnešní hektické doby, nebo mladí lidi se spolu už nechtějí stýkat a vůbec společně se bavit? Uzavírají se do sebe nebo jsou pohodlní a stačí jim už jen televize a papuče. Toto by měla být akce, kde se spolu setkáme, nemusíme řešit žádné problémy, pobavíme se a tím se i více poznáme.

Následně jsme se rozhodli, že uspořádáme sokolskou zabíječku o níž jsme se již několik let bavili, ale stále jsme se k této akci neodhodlali.

S odstupem času musím říci, že to byla velmi náročná záležitost, která začala již v pátek výrobou tlačenek, jitrniček a jelit a pokračovala v sobotu prakticky již od 4.00 hodin až do pozdního podvečera.

Akce byla přijata velmi pozitivně veřejností, výrobky měly velký úspěch.

Tímto bych chtěl poděkovat zúčastněným, zejména F. Hanákovi, J. Vaculovi u kterého páteční část zabíječky začala a pak i našim ženám, bez nichž bychom to určitě nezvládli.

Samozřejmě největší dík majiteli Lukromu p. Červenkovi za darování vepře.

Jestli se tato akce bude opakovat i příští rok, bude předmětem diskuse zase až ke konci roku.

 

J.S.: Osobně si myslím, a reakce lidí mi jsou důkazem, že akce to byla velmi úspěšná a opakovat by se měla. Pravda ale je, že pro nás náročná. Naskýtá se stejná otázka jako u plesu: „Kde jsou ostatní, co by s pořádáním akcí pomohli“?
 

M.S.: Velkou investiční akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově, kterou jsme chtěli dokončit před zahájením jarní části fotbalové sezony.Toto se nám i podařilo.

Bylo přemístěno – přestavěno WC z kabin dorostu do místnosti vedle kabin I.mužstva,byl proveden nový obklad sprch, včetně výměny a doplnění osvětlení a všeho dalšího, co k tomuto náleží.

Byly dopojeny rozvody pitné vody z řádu do naší kuchyňky, ale i do kavárny.

Náklady na tuto akci dosáhli částky cca 120 tis. Kč, z nichž 80 000 Kč obdržíme od města UB a  zbytek se nám podařilo zajistit od sponzorů.

Myslím si že nyní už vše vypadá mnohem lépe a odpovídá požadavkům nové doby.

 

K finanční situaci můžu říci jen to, že je značně napjatá. Zkrátka je potřeba šetřit kde se dá a naopak shánět sponzory na všechny akce, kde to jen jde. Tady máme velkou rezervu, kterou bude muset nový výkonný výbor určitě řešit.

 

Základem a rozhodujícím faktorem našeho financování jsou dotace z města UB .

Z centrály ČSTV po prodeji Sazka arény jsme v loňském roce nedostali ani korunu, z FAČR potom jenom naprosto směšnou částku – vlastně vrácení členských příspěvků a to ještě až v listopadu po ukončení sezony.

Takže nezbývá nám  nic jiného než že se sami musíme snažit nějaké prostředky získat a já věřím, že se nám to ,jako doposud, podaří a tyto si zabezpečíme.

 

J.S.: Pamatuji doby, kdy se na hřišti sešla o sobotě parta chlapů (a nemalá), mi kluci se jim plantali pod rukama nohama a oni dokázali za ten den vykonat spoustu užitečné práce v areálu TJ. Asi nejsou daleko doby, kdy se toto bude muset stát (alespoň v malých oddílech) realitou i v současnosti. Je to tak?

 

M.S.: Důkazem toho je náš sportovní areál, který byl vlastně prakticky celý zbudován svépomocí .

I já si vzpomínám, jak jsme jako kluci chodili pomáhat, třeba někdy i místo tréninků.

Dnes je to bohužel tak, že se 2- 3 x do roka sejde na brigádě výkonný výbor, opraví se co je kde rozbito, pouklízí areál a to je tak všechno. Když jsme dělali zavlažování – velkou investiční akci a svolali jsme brigádu – včetně všech hráčů prvního mužstva i dorostu, nechci teď nikomu blížit, ale přišli myslím dva. Tehdy mi bylo do breku a uvažoval jsem, že složím funkci. Bylo mi hrozně líto, že lidi, pro které se všechno toto vlastně dělalo a dělá nemají o nic zájem a čekají až se jim všechno naservíruje pod nos.

Naštěstí zatím máme celkem vše v pořádku, ale je to jako na baráku - bez pravidelné a opakované údržby vše rychle stárne a ztrácí na vzhledu.

Je spousta oddílů, které  převádějí své  majetky na příslušné obce, tyto se pak o ně starají – nejnovějším je příklad haly v Havřicích, kterou Tatran převedl na město UB, protože sám nebyl schopen ji udržovat .   

                                                                                                                                                J.S.: Mluví se o přípravě Valné hromady klubu. Co by tato měla změnit?

 

M.S.: Ano, na červen 2013 připravujeme Valnou hromadu TJ.

Tato by měla zvolit nový výkonný výbor a tento potom nové statutární zástupce .

Je jasné, že výbor je potřeba omladit, což by mělo přinést nový čerstvý vítr do plachet činnosti TJ.

Je potřeba rozdělit kompetence a odpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti, ale i sportovní odvětví.

Nemůže to být jako doposud, že vše leží pouze na úzkém kruhu 2 – 3 lidí.

Proto tímto vyzývám a apeluji na naše členy , kteří mají zájem pracovat pro naši TJ, aby se na valnou hromadu určitě dostavili .

 

J.S.: Můžeš, prosím, seznámit se současným rozdělením funkcí v oddíle?

 

M.S.: V současnosti je to tak , že kopanou jako takovou má víceméně na starosti J. Jančář s tebou jako sekretářem a zastřešujícím prvkem pro mládež.

Bohužel na všechnu ostatní agendu od pokladny, styk s městem, dotace, ČSTV, sportovní komise, kulturní akce na vše co souvisí s dalším provozem jsem bohužel sám. A toto by se mělo určitě změnit s volbou nového výboru.

 

 

 

 

K  účtování,  platebnímu styku, vedení evidence účetních dokladů atd. máme zajištěnu p. Jančářovou . Daňové přiznání nám dělá p. Šibíková.

Ostatní členové víceméně vykonávají pořadatelskou činnost při sportovních a kulturních akcích.

Tomáš Kubík pak ještě zajištuje přípravu hracích ploch k zápasům a částečnou údržbu areálu.

Pan Man má dohled nad zavlažovacím systémem.

 

J.S.: Co si budeme namlouvat, každý z nás rád uvidí ve výboru nové tváře. Ten ale, kdo se k nám chce přidat, musí si nejdřív uvědomit, že být členem vedení neznamená jen být veden někde v nějakém seznamu. Je třeba se té činnosti věnovat ve svém volném čase, šidit rodinu, častokrát překonat i nechuť k další činnosti když vidíte, že odezva není bůhví jaká.

Sám to poslední dobou poznávám u práce s mládeží. Řečí jak „… to děláme blbě…“ je dost.

Proto radím. Přijďte, pomožte nám, vystřídejte nás. Jsme jen amatéři (i když s platnými trenérskými licencemi). Anebo sežeňte sponzory a oni ať zaplatí profi trenéry.

Ale i pochvalu jsme zaslechli. To když se na posledním doškolení trenérů zeptal šéftrenér mládeže FC Slovácko pan Mgr. Zdeněk Botek Michala Řezníčka: „Jak to děláte, že máte u vás pořád tolik aktivní fotbalové mládeže?“

 

Celkově ale: Udržet vesnický oddíl v chodu, to není žádná procházka růžovým sadem.

Pod to se mi dva určitě svorně podepíšeme.