Valná hromada TJ Sokol

14.06.2013 21:53

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL

14.06.2013 21:55

V pátek 7. června proběhla dlouho očekávaná a taky odkládaná Valná hromada naší Tělovýchovné jednoty.

Stávající předseda Miroslav Soviš všechny na úvod přivítal a seznámil přítomné s programem následující schůze a krátce i s historií TJ. Připomněl funkci Valné hromady a její rozhodující roli, která ji přináleží dle stanov TJ. Následně ve své zprávě seznámil přítomné se systémem financování, přednesl zprávu o hospodaření TJ v roce 2012 a plán a vize na rok 2013 . 

Postupně pak přednesli své krátké zprávy pánové Josef Jančář (fotbalový oddíl) a Stanislav Hendrych (stolní tenis).

Po tomto úvodu došlo na hlavní bod programu: volbu nového Výkonného výboru.

Před samotným hlasováním poděkoval předseda odstupujícím členům VV, pánům Františku Kubíkovi, Františku Manovi, Miroslavu Kelíškovi, Josefu Příhodovi a Stanislavu Matúšovi za dlouholetou obětavou práci pro TJ, pro níž za tyto roky odvedli velké kvantum dobrovolné práce. Potlesk si zasloužili právem.

 

Do nového VV bylo nominováno sedm členů stávajícího VV a k nim šest nových tváří. Těchto třináct lidí bylo v následující volbě (hlasovalo se o každém jednotlivě) jednomyslně do nového výboru zvoleno.

Následně nový Výkonný výbor zvolil nově statutární zástupce TJ.

 

Složení Výkonného výboru od 7.6.2013:

 

Předseda:               Soviš Miroslav

Místopředsedové:     Lorenc Vladislav

                            Jančář Josef

 

Členové:                 Červenka Radek

                            Gregor Rostislav

                            Hendrich Stanislav

                            Jančář Zbyněk

                            Josefík Jaroslav

                            Kaucká Jiřina

                            Kubík Tomáš

                            Mikliš Miroslav ml.

                            Řezníček Michal

                            Srník Josef    

 

Ostatních kompetence se rozdělí na příští schůzi VV.

 

Po splnění hlavních bodů programu následovala plodná diskuse, zejména o  mládeži, tréninkových metodách, stavbě víceúčelového hřiště, ale i o dalších problematikách.

FOTO