NOVÝ ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU TJ

Na schůzi Výkonného výboru TJ SOKOL Újezdec - Těšov z. s. konané 1.8.2018 byl, za odstoupivšího p. Zbyňka Buráně, zvolen novým členem pan Zdeněk Řezníček. Bývalý hráč fotbalového oddílu.
 

VÝSLEDKY VALNÉ HROMADY

V pátek 21. 4. 2017 proběhla řádná valná hromada TJ Sokol Újezdec – Těšov, z. s., na které klíčovým bodem bylo zvolení nového výkonného výboru TJ po té, co se svých funkcí vzdali pánové Miroslav Soviš a Josef Jančář. Dva nejvyšší dosavadní funkcionáři klubu.

Vzhledem ke krátké době od jejich demise nebyl zbytek VV a další aktivní členové TJ v lehké pozici.
Přesto ale k novým volbám došlo a jejich výsledek je následující:

Předseda TJ, statutární zástupce:

Josef Srník

1. místopředseda TJ, předseda fotbalového oddílu:

Vladislav Lorenc

2. místopředseda TJ:

Miroslav Mikliš ml.

Členové výkonného výboru:

Červenka Radek

Buráň Zbyněk

Heinrich Stanislav

Jančář Zbyněk

Kubík Tomáš

Mikliš Roman

Na první schůzi nového výkonného výboru byli pak do něho ještě dovoleni další dva členové a to:

Kobzinek Miroslav ml.

Slinták Karel


Nezbývá než popřát nám všem, aby se společná práce dařila ku prospěchu celé TJ.

Josef Srník